Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest dla pacjenta doświadczeniem emocjonalnym w relacji z terapeutą. Leczenie terapeutyczne stanowi okazję do integracji różnych aspektów swoich teraźniejszych i przeszłych doświadczeń, daje możliwość uzyskania nowego spojrzenia na siebie, pogłębienia zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, zdobywania większej osobistej niezależności oraz bardziej satysfakcjonującego przeżywania relacji z ludźmi. Cykl ok. 10-15 spotkań w przypadku terapii krótkoterminowej.