Psychologiczne problemy z emigracją i akulturacją

Z dala od bliskich i domu rodzinnego osoby pozbawione wsparcia społecznego, przeżywają swą sytucję jako silnie stresową. Osoby takie reagują zaburzeniami adaptacyjnymi, zespołami z kręgu lękowych, epizodami depresjnymi oraz dekompensacjami psychotycznymi. Wynika to zarówno z problemów emocjonalnych, które „przywieźli ze sobą”, jak i z szoku kulturowego doznawanego w nowym otoczeniu.

Sytuacja taka może dotyczyć zarówno obcokrajowców decydujących się na mieszkanie w Polsce, ale także Polaków, którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania na inny region Polski lub tych, którzy kilka lat mieszkali poza granicami Polski, a teraz zdecydowali się na powrót do ojczyzny.

Spotkania z psychologiem mogą odbywać się w języku angielskim.