Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest specyficzną formą oddziaływania psychologicznego, które polega na nawiązaniu kontaktu w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej. Głównym zadaniem nie jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej – taki cel trudno byłoby zrealizować podczas jednorazowego spotkania, ale zredukowanie lęku pacjenta i udzielenie mu wsparcia potrzebnego do tego, by nie doszło do dezorganizacji psychologicznej. W praktyce, w ramach pomocy, terapeuta pomaga pacjentowi uspokoić się, zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz pokazuje możliwości pomocy, które może znaleźć osoba w kryzysie.