Konsultacje psychoedukacyjne

Psychoedukacja ma na celu przede wszystkim udzielenie informacji na temat prawidłowości rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb dziecka i rodziców. W zasadzie tematem konsultacji i psychoedukacji może być każde zachowanie, uczucie czy problem pojawiający się w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny.