Jednorazowa konsultacja z psychologiem

Cele konsultacji:
– ekspresja trudnych emocji,
– rozwianie niepewności i wątpliwości,
– przedstawienie obszaru problemowego,
– wstępna diagnoza dotycząca stanu rzeczy,
– uzyskanie informacji o możliwych formach dalszego działania,
– oparcie się na wiedzy i doświadczeniu specjalisty,
– uzyskanie informacji o różnych ośrodkach, stowarzyszeniach, fundacjach itp., których pomoc może okazać się przydatna,
– no i pewnie przełamanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do psychologów.