Szkoła dla rodziców – grupowe zajęcia warsztatowe

Motto: Wychowywać to kochać i wymagać.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach. Cykl 10-12 spotkań po ok. godziny.

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę:
• świadomość własnych celów wychowania,
• poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka,
• naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach,
• umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań,
• zachęcanie dzieci do współpracy,
• wspólne rozwiązywanie konfliktów,
• poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
• wspieranie samodzielności dzieci,
• uwalnianie ich od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.